Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JOANOT MARTORELL
 
Codi: 46012999
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4668018G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CIUDAD DEL APRENDIZ, 2
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 50   
E-Correu:
46012999@edu.gva.es
Localitat:
46017 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,440536
-0,390365
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
25