Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LA PATACONA
 
Codi: 46014893
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655258C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer NOVELISTA BLASCO IBÁÑEZ, 1
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 95   
E-Correu:
46014893@edu.gva.es
Localitat:
46120 - ALBORAIA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,493278
-0,3265
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
14
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19