Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
GONZALO ANAYA
 
Codi: 46016440
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655479E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LES PALMERES POL.IND.VIRGEN DE LA SALUD, 1
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 75   
E-Correu:
46016440@edu.gva.es
Localitat:
46950 - XIRIVELLA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,46155
-0,434754
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
24
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
21