Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
25 D'ABRIL
 
Codi: 46016713
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9650019D
Foto del Centro
Adreça:
Camí D'ORBA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 62 15   
E-Correu:
46016713@edu.gva.es
Localitat:
46910 - ALFAFAR
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,417886
-0,396184
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
10
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14