Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LA SÈNIA
 
Codi: 46017675
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655705C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ESCULTOR JOSÉ CAPUZ, 96
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 55   
Fax:
961 20 59 56
E-Correu:
46017675@edu.gva.es
Localitat:
46200 - PAIPORTA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,423091
-0,415603
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
2
CICLES FORMATIUS
9
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14