Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ENRIC VALOR
 
Codi: 46018047
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655719D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SENYERA, 35
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 65   
E-Correu:
46018047@edu.gva.es
Localitat:
46210 - PICANYA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,433655
-0,430237
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
18