Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA
 
Codi: 46018692
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655473H
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DE LES CORTS VALENCIANES, S/N
PL: Val.
Telèfon:
962 24 90 80   
E-Correu:
46018692@edu.gva.es
Localitat:
46800 - XÀTIVA
Comarca:
LA COSTERA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,986134
-0,535412
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
7
CICLES FORMATIUS
34
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
24