Guia de Centres Docents

CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
ENRIC VALOR
 
Codi: 46019179
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655386B
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer VERGE DEL LLUCH, 2
PL: Val.
Telèfon:
962 45 80 35   
Fax:
962 45 80 36
E-Correu:
46019179@gva.es
Localitat:
46600 - ALZIRA
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,152937
-0,429893
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ D'ADULTS
8
280