Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
Codi: 46020315
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655189J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda CORTS VALENCIANES, 31
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 85   
E-Correu:
46020315@edu.gva.es
Localitat:
46530 - PUÇOL
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,61497
-0,314709
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
7
CICLES FORMATIUS
9
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
26