Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
Codi: 46022831
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601099G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer HERNÁNDEZ LAZARO, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 10   
E-Correu:
46022831@edu.gva.es
Localitat:
46470 - ALBAL
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,398787
-0,409852
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
7
CICLES FORMATIUS
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
27