Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MALILLA
 
Codi: 46023870
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600036J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer BERNARDO MORALES SAN MARTÍN, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 63 10   
Fax:
961 20 63 11
E-Correu:
46023870@gva.es
Localitat:
46026 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,45249
-0,379694
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19