Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
L'ALBEREDA
 
Codi: 46031349
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600084J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LUIS GARCÍA-BERLANGA MARTÍ, 27
PL: Val.
Telèfon:
962 56 62 20   
Fax:
962 56 62 21
E-Correu:
46031349@edu.gva.es
Localitat:
46023 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,45566
-0,342269
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25