Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
DOMÍNGUEZ ROCA
 
Codi: 46037224
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600339H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LA BARONIA, 2
PL: Val.
Telèfon:
962 62 13 56   
E-Correu:
46037224@edu.gva.es
Localitat:
46501 - PETRÉS
Comarca:
EL CAMP DE MORVEDRE
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,686614
-0,31208
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150