Guia de Centres Docents

Signes Convencionals

El sistema utilitza els següents signes convencionals per a representar les distintes característiques dels centres docents:

Servicis complementaris

Menjador Cafeteria/bar Residència Transport Cursos d'Estiu Webcam

Instal.lacions

Aula informática Biblioteca Laboratori Aula de música Gimnas
A.idiomes Saló actes I.esportives Piscina Prog.europeus

Idiomes

Anglés Francés Alemany Italiá Holandés Grec
Rus Arab Portugués Espanyol Valencià Xines

Recursos en Internet

Correu electrónic Página Internet Plans arquitectura

Altres informacións

Inform.administrativa Planol situació Centre integrat en la Xarxa de Qualitat

Símbols per a les ensenyances

Autoritzat a distància / semipresencial Autoritzat a distància / semipresencial Autoritzat nocturn Autoritzat nocturn Ensenyança concertada Ensenyança concertada
 Ensenyança dual  Ensenyança dual  Grup exclusivament femení  Grup exclusivament femení  Grup exclusivament masculí  Grup exclusivament masculí