Verificació de matrícula proves JQCV 2023

Instruccions

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final).En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- Data d'actualització: 22.09.2023
- Termini per a esmenes finalitzat.
- Centres d'examen: https://jqcv.gva.es/va/centres-examen