Verificació de matrícula proves llenguatges específics JQCV 2024

Instruccions

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final).En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- Data de publicació: 07.06.2024
- Termini per a esmenes fins al 29 de maig de 2024.
- Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establert, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals i el nivell de la prova i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència. Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.