Verificació de matrícula proves JQCV 2022

Instruccions

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final).En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- Data d'actualització: 27.09.2022
- Les persones que no estiguen matriculades hauran d'escriure un correu a jqcv@gva.es amb les seues dades personals i adjuntar el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.
- Si detecteu alguna errada en les dades, escriviu un correu electrònic i indiqueu l'esmena que cal fer.
- Termini per a esmenes fins al 21 de setembre de 2022.(TERMINI FINALITZAT)