Resultat de les proves de la JQCV

Instruccions.

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final). En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- El termini per a sol·licitar la revisió i /o reclamació de la qualificació de la prova és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat de resultats (pendent de publicar).
- Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.
- Una vegada publicada la Resolució de publicitat de resultats en el DOGV, s'actualitzarà tota la informació relativa als tràmits de revisió i reclamació en la pàgina web.