Resultat de les proves de la JQCV

Instruccions.

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final). En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- Si heu obtingut el resultat de "No apte" és perquè no heu arribat a la nota mínima exigida en alguna de les àrees.
- Termini per a sol·licitar la revisió i/o reclamació del C1: del 23 de novembre al 7 de desembre de 2022.
- Termini per a sol·licitar la revisió i/o reclamació de l'A2, B1, B2 i C2: del 13 al 26 de desembre de 2022.
- Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.