Resultat de les proves de la JQCV 2023

Instruccions.

  • En la casella de DNI, escriviu-lo amb 9 xifres (completeu amb zeros davant, per exemple 012345678 i sense la lletra final). En el cas que tingueu un NIE, escriviu la lletra inicial i completeu amb zeros davant, per exemple 0X1234567 i sense la lletra final.

      

- Termini per a sol·licitar la revisió i/o reclamació de la qualificació del nivell C1: del 24 de novembre a l'11 de desembre de 2023.
- Termini per a presentar la sol·licitud de revisió i/o reclamació del nivells A2, B1 i B2: del 5 al 20 de desembre de 2023.
- Termini per a sol·licitar la revisió i/o reclamació de la qualificació del nivell C2: del 13 al 27 de desembre de 2023.
- Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.