Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
JAIME BALMES
 
Codi: 03004570
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355222J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALFREDO SANCHEZ TORRES, 18
PL: Val.
Telèfon:
966 91 23 10   
E-Correu:
03004570@edu.gva.es
Localitat:
03206 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,278087
-0,71174
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300