Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MONTGÓ
 
Codi: 03009993
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355027C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JOSÉ OLIVER, 3
PL: Val.
Telèfon:
966 42 88 65   
E-Correu:
03009993@edu.gva.es
Localitat:
03700 - DÉNIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,833548
0,10378
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
2
50