Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
VIOLANT DE CASALDUCH
 
Codi: 12005283
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6250008G
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DE CASTELLÓN, S/N
PL: Val.
Telèfon:
964 39 94 10   
E-Correu:
12005283@edu.gva.es
Localitat:
12560 - BENICÀSSIM
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
40,050803
0,056992
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
10
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19