Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JOSEP DE RIBERA
 
Codi: 46004772
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655050D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ACADÈMIC MARAVALL, 15
PL: Val.
Telèfon:
962 24 90 75   
E-Correu:
46004772@edu.gva.es
Localitat:
46800 - XÀTIVA
Comarca:
LA COSTERA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,9915
-0,516186
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
13
CICLES FORMATIUS
3
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19