Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SALVADOR GADEA
 
Codi: 46016038
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655265H
Foto del Centro
Adreça:
Camí DE LES ENCREULLADES, 4
PL: Val.
Telèfon:
961 20 62 10   
E-Correu:
46016038@edu.gva.es
Localitat:
46960 - ALDAIA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,459581
-0,470327
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
9
CICLES FORMATIUS
31
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
22