Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
JOSEP CLIMENT
 
Codi: 46021782
Règim: PÚBLIC
CIF: S9600012J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MANUEL DE FALLA, 2
PL: Val.
Telèfon:
962 82 94 80   
E-Correu:
46021782@edu.gva.es
Localitat:
46780 - OLIVA
Comarca:
LA SAFOR
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,917249
-0,114691
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA