D.G. d'Ordenació i Centres Docents

Subdirección General d'Ordenació

Servici d'Ordenació Acadèmica

Ordenació Acadèmica > Educació especial > Inici - Novetats

Presentació

Des d'esta secció es desenrotlla la planificació de l'educació especial, entesa com el conjunt de recursos personals i materials, les tecnologies d'ajuda, que augmenten les capacitats funcionals, faciliten l'accés al currículum i milloren la comunicació, així com els recursos organitzatius i curriculars, posats a disposició de l'alumnat amb necessitats educatives especials per a aconseguir el màxim desenrotllament personal en l'entorn més normalitzat possible.

Novetats

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA